Pohled odborníků na koronavirus SARS-CoV2 způsobující pandemii COVID-19

18-03-2020

Aktualizace pohledu expertů na koronavirus SARS-CoV2 vychází pouhých šest týdnů po našem článku publikujícím expertní stanovisko ohledně rozšíření nového typu koronaviru, který pochází z města Wuhan v Číně. Světová zdravotnická organizace momentálně eviduje skoro 180 tisíc potvrzených případů nákazy, přes 7 tisíc úmrtí a 159 zemí, ve kterých se nákaza objevila (stav k 17.3.2020). Je tedy zřejmé, že rozšíření nemoci COVID-19 se od té doby výrazně zvětšilo.

Toto může být nejvážnější ohrožení veřejného zdraví, jakému v moderní době čelíme, ale lidstvo je připraveno nakonec zvítězit.

Požádali jsme mikrobiologa Alfreda Garzina-Dema (Twitter: @MicroviroB), který pomáhal s přípravou prvního epxertního stanoviska aby nám poskytl aktualizaci toho, co dalšího jsme se dozvěděli o viru SARS-CoV2 a nemoci COVID-19:

Prohlášení ze dne 17. února 2020Prohlášení v angličtině

Co dalšího víme o viru způsobujícím nemoc COVID-19 a jak můžou reagovat vědci?

“Během 15. týdne od prvního výskytu viru SARS-CoV2 a nemoci COVID-19, kterou způsobuje, jsme svědky rozvoje nákazy, která se stala pandemií. Existují skutečnosti, které můžou být užitečné v případě budoucího rozvoje dalšího patogena.

Avšak existují i dobré zprávy. První z nich je, jak rychle epidemiologové, zdravotní experti, medicínský personál, průmysl a vědci začali pracovat dohromady aby přispěli k zastavení pandemie co nejdříve to bude v silách lidí. K datu 15.3.2020 vyhledání vědeckých článků na portálu Pubmed ukazuje 947 publikovaných prací (ikdyž některé z nich jsou komentáře a přehledové články, tedy ne původní vědecké práce); a mnoho dalších je dostupných jako preprinty před publikací, což je forma jak v 21. století reportovat data skoro ihned.

Proto byl postup proti nemoci velice rychlý, rychlejší než v případě předchozích epidemií a pandemií. Již jsme získali docela dost důležitých informací o virové infekci. Vzhledem k rychlému vývoji situace je možné, že některá nejnovější data nebudou obsažena v tomto článku. Ikdyž se snažíme zdůraznit aspekty pandemie, které považujeme za důležité, tento článek není vyčerpávajícím přehledem o nemoci.

Důležitá otázka je, zda se přenos viru sníží s tím, jak se bude počasí na severní polokouli oteplovat … Dalších několik týdnů rozhodne tuhle nejistou avšak nadějně vypadající možnost

3D model viru SARS-CoV2

Momentálně je známým faktem, že existují přenašeči bez příznaků nemoci, takže infekce může proběhnout mezi na první pohled zdravými subjekty ([1], [2], [3], [4]); navíc, ikdyž se příznaky objeví, bezpříznaková doba může trvat i dva týdny a v některých případech i déle ([4], [5], [6]). Existují důkazy, že vedle respiračního systému, virus může infikovat buňky v gastrointestinálním traktu (ústa, jícen, žaludek, střeva), ([7], [8]).

Byl dokumentován nepřímý přenos přes předměty [9], a podle jedné studie je poločas života viru na některých površích (plastech) více než 15 hodin a virus může být detekován až o tři dny později [10].

Prozatím nebyl dokumentován přenos z matky na dítě ([11], [12]). Zatímco je známo, že výšší věk je rizikový pro vážnější průběh nemoci a potenciální komplikace, úmrtnost ve věku 0-9 let je nulová; a existuje důkaz, že větší riziko komplikací při onemocnění mají muži oproti ženám [13]. Důležitá otázka je, zda se přenos viru sníží s tím, jak se bude počasí na severní polokouli oteplovat, protože původní ohniska nákazy byla v místech s podobnou teplotou a vlhokstí [14]. Dalších několik týdnů rozhodne tuhle nejistou avšak nadějně vypadající možnost.

Z terapeutického hlediska experimentální antivirotikum Remdesivir může inhibovat příbuzný virus MERS-CoV (původce Middle East Respiratory Syndrome (MERS) v roce 2012 ([15], [16])) v in vitro a in vivo zvířecích modelech. Momentálně je testován v klinických studiích v USA a Číně a je dostupný pro vyjímečné použití proti COVID-19 ([17], [18]). Předběžné studie ukazují, že Remdesivir má určitou účinnost u pacientů s COVID-19 ([19], [20]). Kromě toho, choroquine má účinnost v in vitro modelech a je široce rozšířen, stejně tak jako kombinace Lopinaviru a ritonaviru, ty však mají méně studií, které by jejich účinky podporovaly ([18], [21], [22]).

Použití preventivní vakcíny proti SARS-CoV2 je připraveno v rámci prvotních klinických studií. A budoe pravděpodobně následováno dalšími kandidáty na vakcíny [23]. Je důležité podotknout, že modeloví makakové, kteří byli infikováni a zotavili se byli odolní proti reinfekci. To je velmi slibné, protože je možné, že proti viru je možné si vybudovat imunitu [24].

Zatímco je tato doba těžká a dodržování bezpečnostních opatření, například sociálního distancování je naprosto nezbytné, klinický a základní výzkum rázně postupuje kupředu

Predikce struktury proteinu nsp4 viru SARS-CoV2 (odhadované TM-skore=0.53). Účastní se skládání virem indukovaných cytoplazmatických vezikulů z dvojitých membrán, které jsou potřebné pro virovou replikaci. Převzato Chengxin Zhang, Wei Zheng, Xiaoqiang Huang, Eric W. Bell, Xiaogen Zhou, Yang Zhang (2020).

Je dostupná strukturní analýza pro všechny protein viru [25], včetně studií o interakci virového proteinu a Angiotensin Converting enzymu 2 (ACE2), což je receptor, který virus využívá, aby se dostal do lidských buněk ([26], [27]). Dostupné jsou studie o virové polymeráze [28] a její hlavní proteáze [29]. Tyto struktury budou důležité pro vývoj vakcíny a pro využití v preventivních a terapeutických postupech.

Na závěr nutno dodat, že zatímco je tato doba těžká a dodržování bezpečnostních opatření, například sociálního distancování je naprosto nezbytné, klinický a základní výzkum rázně postupuje kupředu. Vědci byli extrémě aktivní v odpovědi na pandemii SARS-CoV2. Sdílení dat a spolupráce zahrnující veřejné instituce a soukromý sector jsou třeba aby se i dále zrychlil postup boje proti pandemii.

Toto může být nejvážnější ohrožení veřejného zdraví, jakému v moderní době čelíme, ale lidstvo je připraveno nakonec zvítězit.”

Alfredo Garzino-Demo je profesor na Ústavu lidské virologie a Oddělení mikrobiologie a imunologie Univerzity Maryland School of Medicine, USA; a na Univezitě v Padově (Itálie) a je šéfeditorem našeho časopisu Pathogens and Disease.

Translated into Czech by Vojtech Tlaskal

Další zdroje:

Web Světové zdravotnické organizace sledující případy COVID-19.

Web John Hopkins University sledující případy COVID-19.

Všechny reakce expertů na situaci kolem COVID-19 dostupné na Science Media Centre UK: https://www.sciencemediacentre.org/tag/covid-19/

Všechny reakce expertů na situaci kolem COVID-19 dostupné na Science Media Centre Německo (německy): https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/coronavirus/

Výzkum:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this news