#FEMSmicroBlog: 17. září je Mezinárodním dnem mikroorganismů. Ale proč 17. září?

15-08-2022

Do Mezinárodního dne mikroorganismů zbývá jeden měsíc. S výběrem data – 17. září je spojen zajímavý příběh. Objev v tomto novém příspěvku pro #FEMSmicroBlog, co má 17. září společného s „malými zvířaty“ ve vodě kanálu v holandském Delftu, s bakteriemi na zubech, s korespondencí pro Královskou společnost v Londýně a s mikrobiálním uměním! #MicrobiologyIsEverywhere

*This is a translation into Czech. Here is the link to the original English version: #FEMSmicroBlog: 17 September is International Microorganism Day. But why 17 September?*

Mikrobiologie, mikroskopie, zoologie a studium čehokoliv menšího, co není vidět pouhým okem, je spojeno s holandským obchodníkem Antonie van Leeuwenhoekem (1632–1723), který je považován za zakladatele těchto oborů. Neměl vědecké vzdělání, ale jeho zvídavost byla neukojitelná. Používal podomácku vyrobené čočky a vlastní mikroskopy pro pozorování detailů běžných věcí včetně včel, zrnek pepře, vší a hub. Když pozoroval svým mikroskopem v roce 1677 vodu v kanálu byl ohromen tím, co vidí: říkal tomu malá zvířata nebo animalcules (dnešní protista). Byly to vůbec první pozorované mikroorganismy.

Ačkoliv nebyl prvním, kdo mikroskopy používal, jeho čočky byly o třídu lepší, než kterékoliv předtím a byly schopné zvětšovat objekty cca. 300×. To umožňovalo van Leeuwenhoekovi pozorovat detaily o velikosti 1,35µm. (To je 5–6× větší zvětšení, než používal jeho současník Robert Hooke).

Replika van Leeuwenhoekova mikroskopu, miniaturní čočka je kroužek nalevo.

V roce 1683 byl jedním z nejaktuálnějších pozorovaných objektů van Leeuwenhoekovým mikroskopem jeho vlastní zubní plak. Při tom učinil další velký objev – popsal pohyby animalculů z tohoto plaku. Tím se stal prvním, kdo pozoroval bakterie. Jako pečlivý badatel dělal detailní popisy, měření a ilustrace svých pozorování. Mnohé z nich se uchovaly dodnes a jsou neuvěřitelně detailní.

[…] nepracoval jsem proto, abych získal uznání, kterému se nyní těším, ale hlavně z touhy po poznání, kterou jsem měl více než jiní. A kdykoli jsem přišel na něco pozoruhodného, považoval jsem za svou povinnost zapsat svůj objev na papír, aby o něm byli informováni všichni důmyslní lidé.”

— Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723)

Van Leeuwenhoek poslal dopis s popisem svých pozorování do Královské společnosti v Londýně. Poháněn zvídavostí doufal, že podobně smýšlející lidé budou považovat jeho objevy za zajímavé. To mu pravděpodobně zajistilo významnou historickou úlohu jako jednomu ze zakladatelů mikroskopie. Tento obsáhlý dopis je datován na 17. září – to je událost hodná připomínání.

Jedna z van Leeuwenhoekových ilustrací zachycující také pohyb bakterií (C–D). ® Královská společnost

Jeho dopis ale vzbudil mezi členy Královské společnosti pochybnosti a mnozí z nich odmítli věřit v existenci van Leeuwenhoekových mikroskopických organismů. Avšak Robert Hooke (kurátor experimentů Královské společnosti) zopakoval experimenty s použitím vlastních mikroskopů a byl schopen ověřit van Leeuwenhoekovi pozorování a potvrdit jeho objevy. Dopisy a experimenty byly publikovány v časopisu Společnosti Philosophical Transactions.

Proto bylo 17. září vybráno jako den k oslavě významu a rozmanitosti mikroorganismů. Svátek také reflektuje, že mikrobiologie byla od počátků založena na spolupráci. Mikrobiologie zahrnovala mezinárodní spolupráci, korespondenci, reprodukovatelnost experimentů, recenzní řízení a publikaci od roku 1683.

Federace evropských mikrobiologických společností (FEMS), Evropská akademie mikrobiologie (EAM) a Portugalská společnost pro mikrobiologii spolupracují, aby se 17. září stalo Mezinárodním dnem mikroorganismů a každoročním svátkem mikrobiologie.

 

O autorech příspěvku

FEMS tým, který působí v Delftu před a během současné SARS-CoV-2/COVID-19 pandemie, vypracovává FEMS 2020-2024 strategii.

O této sekci

Sekce #MicrobiologyIsEverywhere zohledňuje, že mikrobiologie nezná hranice, stejně tak, že mikrobiologové jsou všude a že síť FEMS kontaktů sahá i za hranice Evropy. Tato sekce přijímá příspěvky ze skvělých blogů přeložených do angličtiny. Lokální příběhy s globálním impaktem jsou taktéž vítány.

Translated into Czeck by Vojtech Tláskal from the FEMS Volunteer Translation Team

Do you want to be a guest contributor?
The #FEMSmicroBlog welcomes external bloggers, writers and SciComm enthusiasts. Get in touch if you want to share your idea for a blog entry with us!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this news